Inbjudan till VALP/OFF UTSTÄLLNING SK Umeå.
SK Umeå inbjuder till BH/VT, IGP, BSL, UHP & AVELSKORNING!!
Program: Tisdag: 6/6 BH/VT, IGP/ BSL 1-3.
Onsdag: 7/6 UHP Prov (kväll).
Lördag: 10/6 BH/VT, IGP/BSL 1-3
Lördag 10/6 Avelskorning efter provet. Domare: …………
Lördag 10/6 Supé klockan 19.00 i klubbstugan, anmälan görs till kansli@skumea.se

 
11/6 Valp/Officiell utställning. Domare: ……..  (klasser & meritkrav enligt gällande bestämmelser). Start klockan 10.00. Plats: SK UMEÅ i Hörnefors. Anmälan till SK Umeå, anmälningsblankett finns på vår hemsida www.skumea.se för utställning & UHP.

Anmälan till AK hämtas på CS hemsida & skickas till kansli@skumea.se
BH/VT, BSL & IGP anmäls till SBK Tävling. Inget PM skickas ut, PM läggs ut på klubbens hemsida. Avgifter: Utställning valp 175:-, vuxna 280:-, veteran 220:-, UHP 200:-, BH/VT 300:-, IGP/BSL 350:- Avelskorning 260:-. Postgiro 41 65 87 -4.
Sista anmälningsdag för utställningen 4/6.

Upplysningar: kansli@skumea.se Carina Larsson 070-6310176, Torbjörn Edvall 070-5650797

SK UMEÅ hälsar alla välkomna till en hel hundhelg.

Anmälan Utställning & UHP.