All träning på SK Umeå sker i Samarbete med Studiefrämjandet!!

Måndag klockan 17.00
Onsdag klockan 17.00
Lördag klockan 11.00

Nedan våra figuranter på SK Umeå!! 

Thomas Larsson 070-6315857
Torbjörn Edvall 070-5650797
Tommy Norberg 070-7552724
Björn Berglund 070-6809166
Peter Ledin 070-2418070

Tommy Norberg
Tränings/tävlingsfigurant.                            
Thomas Larsson 
Tränings/tävlingsfigurant.     
Björn Berglund      
Träningsfigurant
Torbjörn Edvall
Träningsfigurant
Peter Ledin
Träningsfigurant