SK UMEÅ inbjuder till BH/VT, IGP, BSL, UHP & AVELSKORNING 2021.


Program:
Onsdag: 2/6 BH/VT, IGP/ BSL 1-3 (kväll)
Torsdag: 3/6 UHP Prov (kväll). 
Lördag: 5/6 IGP/BSL 1-3
Lördag 5/6 Avelskorning efter provet.
Anmälan till AK hämtas på CS hemsida & skickas till kansli@skumea.se 

BH/VT, BSL & IGP anmäls till SBK Tävling>>>

Avgifter:
UHP 200:-
BH/VT 300:-
IGP/BSL 350:-
Avelskorning 260:-
Postgiro 41 65 87 -4.

Upplysningar: kansli@skumea.se  Carina Larsson 070-6310176

SK UMEÅ hälsar alla välkomna!

Anmälan UHP