UHP-Prov 2021

3 juni (kväll)
Domare:

29 Augusti Domare:

Anmälan
Avgift: 200kr som sätts in på klubbens postgiro 416587-4
Anmälan & betalning senast 3 veckor innan provet.

Frågor kontakta: kansli@skumea.se