Avelskorning

6 juni

Anmälningsblankett finns att hämta på schäferklubbens                            
hemsida och skickas till kansli@skumea.se

Avgift: 260kr sätts in på klubbens postgiro 416587-4.

Anmälan och betalning senast 3 veckor innan provet.

Resultat avelskorning 7 juni 2019

Domare:Mats Höglund  Provledare: Annica sjöström
Sekreterare: Carina Larsson/Torbjörn Edvall 
Figurant: Thomas Larsson

Quattrogårdens Ussie Godkänd avelskorning på livstid.
Svarthällans Riona Godkänd avelskorning på livstid.
Quattrogårdens Ester Godkänd avelskorning.
Quattrogårdens Kerra Godkänd avelskorning.
 Bente V Romantos Hoeve Godkänd Avelskorning på livstid.

Resultat Avelskorning 9 juni 2018

Domare: Fredrik Steen
Figurant: Thomas Larsson
Provledare/sekreterare: Carina Larsson & Torbjörn Edvall

Neros Del Lupo Nero & Tommy Norberg  Godkänd Avelskorning

 Resultat Avelskorning 10 juni 2017

Domare:Mats Höglund 
Provledare: Carina Larsson/Torbjörn Edvall 
Figurant: Tommy Norberg

Quattrogårdens Ussie Godkänd avelskorning
Svarthällans Riona Godkänd avelskorning
Quattrogårdens Uma Godkänd på livstid
Quattrogårdens Ulme Godkänd på livstid
Björnyvens Qwinja Godkänd Avelskorning
Bente V Romantos Hoeve Godkänd Avelskorning