Avelskorning 2021

5 juni Provet är flyttat till hösten.

Anmälningsblankett finns att hämta på schäferklubbens                            
hemsida och skickas till kansli@skumea.se

Avgift: 260kr sätts in på klubbens postgiro 416587-4. Eller Swish 1230761999

Anmälan och betalning senast 3 veckor innan provet.