Avelskorning

6 juni Flyttas till hösten pga Covid-19

Anmälningsblankett finns att hämta på schäferklubbens                            
hemsida och skickas till kansli@skumea.se

Avgift: 260kr sätts in på klubbens postgiro 416587-4.

Anmälan och betalning senast 3 veckor innan provet.